Logo Caen

Request a quote

  Code Description
WA1550DXAAAA A1550DN - SYx527 H.V. channels -5 KV 1 mA - SHV Conn. common floating (12 ch) 
WA1550DXPAAA A1550DP - SYx527 H.V. channels +5 KV 1 mA - SHV Conn. common floating (12 ch) 
WA1550SXAAAA A1550SN - SYx527 H.V. channels -5 KV 1 mA - SHV Conn. common floating (24 ch 10TE wide) 
WA1550SXPAAA A1550SP - SYx527 H.V. channels +5 KV 1 mA - SHV Conn. common floating (24 ch 10TE wide) 
WA1550XAAAAA A1550N - SYx527 H.V. channels -5 KV 1 mA - Multipin Conn. common floating (24 ch) 
WA1550XPAAAA A1550P - SYx527 H.V. channels +5 KV 1 mA - Multipin Conn. common floating (24 ch) 

Contacts